Oravecz Paula (1903–1990)

115 éve ezen a napon született Oravecz Paula, József Attila-díjas (1961) író, Déry Tibor második felesége.

Iskoláit a Gyermekvédő Liga Óhegy utcai intézetében végezte 1909–1919 között, majd fizikai munkás lett. Fiatalon kivándorolt Brazíliába, ahol ugyancsak munkásként dolgozott. A kivándorlók keserves sorsa tanította meg arra, hogy észrevegye, és sorsukkal azonosulva tudja ábrázolni az embereket. Gyermek- és fiatalkori élményei végigkísérik egész munkásságát. Első írásai Brazíliában, egy São Pauló-i magyar munkáslapban álnéven jelentek meg.

Az 1930-as évek közepén hazatért Magyarországra, ahol néhány megjelent karcolata után írói pályakezdése az 1943-ban megjelent önéletrajzi Facipő című regénye volt, mely kritikusi és közönségsiker lett. Ifjúkori élményeit dolgozta fel több későbbi regényében és novelláiban is, így az 1946-ban megjelent Negyvenhét köménymag című regényében is, mely az összetartó, egymást segítő ház lakóinak hétköznapjait eleveníti meg, egy házmestercsaládot; Vilcsekék életét állítva a középpontba. Az 1962-ben megjelent Dudvatépés című regénye a falusi mindennapok világába vezet. Az 1951-ben megjelent Kócos és az 1955-ös Petri Anna című regényei gyermekhősökről szólnak, a fiatalok körében arattak nagy sikereket. Az 1957-ben megjelent Idegen föld című kötetében az 1957-ig született néhány elbeszélését gyűjtötte egybe. Az 1960-ban megjelent Faforgácsok-ban a régi Tabán kispolgárainak sorsát eleveníti meg a nagy multú esztergályos Toll család történetében, míg az 1966-ban megjelent Tört ágak című regénye a Faforgácsok témáját folytatja.

Élete utolsó éveiben emlékiratain dolgozott.

 

Kiss Eszter színművész Irodalmi barangolásainak a középpontjában ezúttal Déry Tibor és második felesége, Oravecz Paula írók álltak.

Videó: Buda Környéki Televízió