Dunszt #3 • Sámántánc a Szent Korona körül (1)

Az idei Dunszt-estek sorában a harmadik rendezvény témája az volt, milyen módon veszik át a történeti emlékezet helyét a múltteremtés mítoszai. L. JUHÁSZ ILONA és POVEDÁK ISTVÁN etnológusokkal RÁCZ VINCE beszélgetett. 

  • Hogyan fér meg a néprajz az ezotériával, az őstörténet a délibábos fantazmagóriákkal, a múlt elbeszélése a szemérmetlen konfabulálással és a kompenzatív emlékezettel?
  • Hogyan hódít tért a kortárs pogányság?
  • Hogyan terjeszkedik a tradíció rovására az ősinek vélt, kitalált, helyreállító és terapeutikus hagyomány?
  • Hogyan bukkanhatnak fel éppen Csíksomlyón a kereszténységtől idegen mitologikus elemek, hogyan válhat a katolikus vallási ünnep az ideológiai keveredés szembetűnő példájává?

 

 

Folytatjuk!

 

Povedák István, L. Juhász Ilona és Rácz Vince
Povedák István, L. Juhász Ilona és Rácz Vince

 

2018. november 9., Dunaszerdahely, Buena Coffee House.

 

További hasonló témájú videók