125 éve született Szondi Lipót

Szondi Lipót, a sorsanalízis atyja Nyitrán született 1893. március 11-én, apja szegény cipész volt, akit szakmájánál jobban érdekelt a Talmud, két házasságából tizenkét gyermeke született. A családban szlovákul és németül beszéltek, magyarul csak azután tanultak meg, hogy 1898-ban Budapestre költöztek. 

Tudósi pályája és nemzetközi elismertsége 40 éven át tartó svájci munkássága idején teljesedett ki. Zürichben telepedett le véglegesen, ott alakult ki körülötte a szintén népes és kitűnő tagokból álló Szondi-kör, és intézményesedett a kísérleti ösztöndiagnosztika és a sorspszichológia mint elmélet, praxis és képzés egyaránt. 1947-ben megalakította a Kísérleti Ösztöndiagnosztikai és Sorsanalitikai Munkaközösséget, 1958-ban létrejött a Sorspszichológiai Nemzetközi Kutatási Központ, 1961-ben a Szondi Intézet (Stiftung-Szondi-Institut).

Szondinak zürichi alkotó évei alatt több mint 20 jelentős műve jelent meg (német, francia, angol nyelven). Közülük (1987-ben) kettőt (egy kötetben) magyarul is kiadtak. (Kain, Gestalten des Bösen. Bern, 1969. és Moses. Antwort auf Kain. Bern, 1973.) Szondi Lipót még életében megkapta a méltó elismerést. Széles tanítványi köre a világ minden tájáról rendszeresen felkereste és továbbvitte tanításait és hírnevét. 1981-ben a Sorbonne díszdoktorává fogadta.

Nevéhez fűződik a Szondi-teszt egy, a XX. század harmincas éveiben, a modern genetikai tudományos felismerések és eredmények megszületése előtt született pszichológiai vizsgálati eszköz, amely a pszichológiai tesztológia mérési módszerei közül a személyiségtesztek csoportjába tartozik.

______________

5 éve, a 120. évforduló alkalmából készült a Promontor Televízió alábbi kisfilmje:

_______________

Kapcsolódó írás:

Szondi Lipót, a sorsanalízis atyja

 

Szondi Lipót
Szondi Lipót