Turczel Lajos születésének 100. évfordulója (4)

Polgár Anikó: „Emberi mivoltában is idegen Meluzina”. Lesznai Anna költészetének mitikus dimenziói. Elhangzott az Írások mérlegen címmel 2017. november 22-23-án, Turczel Lajos születésének 100. évfordulója 

alkalmából tartott emlékkonferencián. 

Írások mérlegen - Polgár Anikó
Polgár Anikó előadása

Az előadásokat elhangzásuk sorrendjében tesszük közzé.

 

PROGRAM:

2017. november 22. (szerda), Magyar Intézet, Pozsony
10:00 – 10:15 Megnyitó, köszöntő 
10:15 –11:00 Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról
11:20– 11:40 Polgár Anikó: „Emberi mivoltában is idegen Meluzina”. Lesznai Anna költészetének mitikus dimenziói
11:40 – 12:00 Mizser Attila: Ontológiák kora (Antológiák, kánonok, kommunikációs stratégiák az ún. szlovákiai magyar irodalomban)
12:00 – 12:20 Petres Csizmadia Gabriella: Egy önéletírás transzkulturális dimenziói. Gondolatok Mila Haugová Belső tükör című autobiográfiájáról
12:20 –12:40 Nagy Csilla: A saját kert (Tendenciák, attitűdök, beszédmódok Németh Zoltán kritikusi tevékenységében)
12:40–13:00 Vita
14:00–14:20 Krupp József: Az önmagát feltáró szöveg – és a kritika
14:20 – 14:40 L. Varga Péter: (Vers)esemény, hangoltság, kánon. Újabb versantológiákról
14:40–15:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: Fiatal költészeti antológiák az 1960-as/1970 es években
15:20–15:40 N. Tóth Anikó: Prózai archívumok mérlegen (Három antológiában feltárt csehszlovákiai magyar prózarétegek)
15:40–16:00 Csehy Zoltán: „Nincs híd, ahol nincs mélység”. Szlovenszkói antológiák és kisebbségi önreprezentáció a két világháború közt
16:00–16:20 Németh Zoltán: A futball Másikja. Transzkulturális és nemzeti identitásképletek az Athletic Bilbao és a DAC csoportideológiájában
16: 20 – 16:40 Vita

2017. november 23. (csütörtök)
9:00 –9:20 Dusík Anikó: Az önértelmezési stratégiák és a „kánon”
9:20– 9:40 Bedecs László: A madárzsoké: a lóverseny tere Tandori Dezső művészetében
9:40 – 10:00 Csiszár Gábor: Faludy György, a Népszava újságírója 1947–50
10:00 –10:20 Vita
10:40 – 11:00 Bányai Éva: Testreprezentációk kortárs magyar prózaszövegekben
11:00 – 11:20 Vallasek Júlia: Rokkantak Lapja(i). Hadirokkantak önreprezentációja az első világháborús magyar sajtóban
11:30 Zárszó

SZERVEZŐK:

  • Pozsonyi Comenius Egyetem
  • Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

 

További hasonló témájú videók