Turczel Lajos születésének 100. évfordulója (3)

Írások mérlegen címmel 2017. november 22-23-án emlékkonferenciát tartottak Pozsonyban Turczel Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából. Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról.

Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról
Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról

 

Az előadásokat elhangzásuk sorrendjében tesszük közzé.

 

PROGRAM:

2017. november 22. (szerda), Magyar Intézet, Pozsony
10:00 – 10:15 Megnyitó, köszöntő 
10:15 –11:00 Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról
11:20– 11:40 Polgár Anikó: „Emberi mivoltában is idegen Meluzina”. Lesznai Anna költészetének mitikus dimenziói
11:40 – 12:00 Mizser Attila: Ontológiák kora (Antológiák, kánonok, kommunikációs stratégiák az ún. szlovákiai magyar irodalomban)
12:00 – 12:20 Petres Csizmadia Gabriella: Egy önéletírás transzkulturális dimenziói. Gondolatok Mila Haugová Belső tükör című autobiográfiájáról
12:20 –12:40 Nagy Csilla: A saját kert (Tendenciák, attitűdök, beszédmódok Németh Zoltán kritikusi tevékenységében)
12:40–13:00 Vita
14:00–14:20 Krupp József: Az önmagát feltáró szöveg – és a kritika
14:20 – 14:40 L. Varga Péter: (Vers)esemény, hangoltság, kánon. Újabb versantológiákról
14:40–15:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: Fiatal költészeti antológiák az 1960-as/1970 es években
15:20–15:40 N. Tóth Anikó: Prózai archívumok mérlegen (Három antológiában feltárt csehszlovákiai magyar prózarétegek)
15:40–16:00 Csehy Zoltán: „Nincs híd, ahol nincs mélység”. Szlovenszkói antológiák és kisebbségi önreprezentáció a két világháború közt
16:00–16:20 Németh Zoltán: A futball Másikja. Transzkulturális és nemzeti identitásképletek az Athletic Bilbao és a DAC csoportideológiájában
16: 20 – 16:40 Vita

2017. november 23. (csütörtök)
9:00 –9:20 Dusík Anikó: Az önértelmezési stratégiák és a „kánon”
9:20– 9:40 Bedecs László: A madárzsoké: a lóverseny tere Tandori Dezső művészetében
9:40 – 10:00 Csiszár Gábor: Faludy György, a Népszava újságírója 1947–50
10:00 –10:20 Vita
10:40 – 11:00 Bányai Éva: Testreprezentációk kortárs magyar prózaszövegekben
11:00 – 11:20 Vallasek Júlia: Rokkantak Lapja(i). Hadirokkantak önreprezentációja az első világháborús magyar sajtóban
11:30 Zárszó

SZERVEZŐK:

  • Pozsonyi Comenius Egyetem
  • Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

 

További hasonló témájú videók