Tudod még, mi volt a noszf?

Ha azt mondom: nagy októberi szocialista forradalom, a később születettek csak kerekítik a szemüket, mert nem él a tudatukban a 100 évvel ezelőtti esemény. Az alábbi diafilm 1977-ből nagyjából azt az állapotot tükrözi, ahogyan a szocialista években a népnevelés foglalkozott a témával.

Vlagyimir Iljics Lenin életét és munkásságát szocialista realista képzőművészeti alkotások és irodalmi szemelvények segítségével bemutató diafilm 1977-ből. írta Győrffy Sándor; szerkesztette Ruzicska  Józsefné; szövegét elmondja Barra Mária, Császár Angéla, Szokolay Ottó • www.diafilmmuzeum.hu • Diafilm Múzeum

__________________

Kapcsolódó írások:

A szocialista forradalomtól a bolsevik puccsig

1917≈2017, avagy mit tanulhatunk a Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól?

Kommunista és Munkáspártok 19. Nemzetközi Találkozója

Az Auróra cirkáló nem lesz hadihajó

„Minden hatalmat a szovjeteknek!” – fegyverrel ragadták meg a hatalmat az orosz bolsevikok