Egy plébánia két ország határán • Gecse Annabella előadása

Gecse Annabella: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője.
Előadás „A népi vallásosság közép-európai kontextusban – Etnológiai és folklorisztikai aspektusok” című konferencián.

A komáromi Etnológiai Központ 20 évvel ezelőtt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet részlegeként jött létre. Az évforduló alkalmat kínál arra, hogy az Etnológiai Központ kutatási prioritásainak egyik legfontosabbika, a népi vallásosság vizsgálatának időszerű kérdései megtárgyalásra kerüljenek. Az Etnológiai Központ és a Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi konferenciára 2017. október 27–28-án, az egyetem Konferenciaközpontjában került sor. (PROGRAM)

Gecse Annabella
Gecse Annabella

Az előadásokat a feldolgozás sorrendjében tesszük közzé.

[mappress mapid=”208″]

További hasonló témájú videók