455 éve született Lope de Vega (1562–1635)

Félix Lope de Vega y Carpio spanyol költő a barokk dráma legjelentősebb művésze, vagy 1800 színmű és több száz kisebb drámai darab alkotója, melyek közül kb. 500 nyomtatásban is megjelent. Sokan a spanyol irodalom második legnagyobb alakjának tekintik, akit csak Miguel de Cervantes volt képes felülmúlni. Élete legalább olyan szövevényes volt, mint darabjai: önkéntesként szolgált a Legyőzhetetlen Armadában, szerelmi ügyei pedig hírhedtté tették és sokszor összetűzésbe került a hatóságokkal, végül papként fejezte be életútját.

___________

Eredetiben:

 

Lope de Vegát a spanyol nemzeti színjátszás megalapítójaként tisztelik. Tirso de Molinával (1571[?]/1584–1648) és Calderón de la Barcával (1600–1681) közösen fejlesztette ki a spanyol komédiát, amelyet a népiesség, a mozgalmas események, tréfás ötletek és szituációs komikum jellemez. Elsősorban a kabát- és kardkomédiák – becsületükben megsértett gavalléroktól szóló vígjátékok – tükrözik Spanyolország társadalmi életet.

Vega darabjaira jellemző Gracioso figurája, aki a hősöket parodizálja. Műveiben Vega a szerelmet, a féltékenységet, a becsületet, az intrikákat, a királyság iránti hűséget, valamint a racionális és irracionális viszonyát ábrázolja.

A spanyol szerzőkre nagy hatást gyakorol a katolicizmus, műveikben, a metafizikai kegyelemben való bizonyosság és az életről, mint egy múló álomról való elképzelés állandóan érezhető.

___________

Múzeumi séta:


__________

Olvasmány:

Félix Lope de Vega Carpio: A furfangos menyasszony • Fordította Berczeli A. Károly

 

A szerelem különféle hatásai

Elájulni s mindent merni, dühöngve,
mint nyers, szelíd, forró és holtrasápadt,
merész, halott és új életre támadt,
csaló, hűséges, bátor, gyáva, gyönge.

és Tőle távol nem találni csöndre,
mint víg, komor, őrjöngő, büszke, bágyadt,
megszökni hősként, csupa gőg s alázat,
s riadtan bújni sértődött közönybe.

Ha kiábrándulnánk, szemünk befedni,
édes borként mérget szívni magunkba,
a kárt szeretni, a hasznot feledni,

hinni, hogy a pokol visz égi útra,
létünket egy csalódásba temetni:
ez a szerelem. ki próbálta, tudja.

Nemes Nagy Ágnes fordítása

Szökni, maradni

Szökni, maradni, maradozva menni,
s a távozóban nem övé a lélek;
édes dalát hallgatni egy szirénnek,
s az árbócfához odakötve lenni,

tornyunkat a futó homokra tenni,
elfogyni, ahogy a gyertyák elégnek,
égből hullt démon, akit hajt a végzet,
soha megbánni, soha megpihenni,

kölcsön türelmet puszta hitre kérni,
némult magányok közt beszélni bátran,
öröknek vélni, mit elfúj a holnap,

igazságok helyett gyanúkban élni:
ezt nevezik hiánynak a világban,
lélekben lángnak, életben pokolnak.

Vas István fordítása

______________

Kép: Vega portréja feltehetőleg Eugenio Caxés műve (részlet)

További hasonló témájú videók