Romsics Ignác, a Trianon és az Európai Unió közötti párhuzamokról

Romsics Ignác interjú Komáromban  komáromi előadásaDr. Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészt, az MTA rendes tagját, komáromi előadása  után kérdeztük a Trianonhoz vezető események és az Európai Unió közötti párhuzamokról.  Dr. Romsics Ignác az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés címmel a TéKa és az SJE Történelem Tanszékének szervezésében tartott elöadást 2016. november 16-án. 

Fő kutatási területe a XX. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Külön foglalkozott Bethlen István életével és politikájával. Kutatásai a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos politikájának kérdéseire is kiterjednek. Nagy jelentőségű munkája a XX. századi magyar történelmet taglaló monográfiája, amely több kiadást is megélt.

Romsics Ignác, Wikipédia

További hasonló témájú videók