Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

Stratégiát készít a KerekasztalÉrsekújvárott, a Panoráma kultúrház épületében tartotta éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala november 11-én és 12-én. A  második napon a Kerekasztal, valamint a civil szektor céljai és lehetőségei kerültek fókuszba. A konferencia legfontosabb folyománya, hogy a Kerekasztal egy hónapon belül elfogad egy részletes stratégiai tervet, hogy szervezettebben és új lendülettel tudja erősíteni és ösztönözni a civil szféra közéleti szerepvállalását.

A konferencia szombati, második napja – a konferencia főnapja – a civil társadalom és a Kerekasztal általános kiútkereséséről szólt, különösen annak a tükrében, hogy a magyar közösség, a civil szféra és vele a Kerekasztal is a választások után jóval kisebb mértékű aktivitást mutatott, mint korábban. A kapcsolódó szakmai beszámolókból kiderült, hogy a látható, mozgósító társadalmi aktivitások száma, hangja és ereje ugyan visszaesett, de főként a Jogsegélyszolgálat tevékenysége révén továbbra is vannak sikerélményt jelentő ügyek. Előrelépés történt többek között a Selye János Egyetem magyar diplomái, a civil mozgalmak névhasználata kapcsán is, szakértők véleményezik a Kisebbségi Kulturális Alap tervezetét, valamint bírósági eljárás indult a peredi népszavazás eredményeinek el nem ismerése miatt is. A rá következő beszélgetés a Kerekasztal és a civil szféra lehetőségeivel, a szervezet felé irányuló elvárásokkal és a lehetséges kitörési pontok megfogalmazásával folyt – a teljesség igénye nélkül felmerült, hogy a Kerekasztal segíthetne a helyi civil hálózatok kialakításában és a társadalmi mozgósítás elősegítésében is.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala IX., érsekújvári konferenciájának záródokumentuma

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kiemelten fontosnak tartja, hogy rugalmasan, szakszerűen tudjon reagálni aktuális ügyeinkre egy olyan időszakban, amikor a magyar társadalom a fennmaradása szempontjából is súlyos problémákkal szembesül. A Kerekasztal több, a közösség szempontjából is kulcsfontosságú területen szakmai tevékenységet végez, mely folyamatosan zajlik, többek között a kulturális támogatások területén. Ennek megtartása mellett azonban fontos egy konkrét feladatokat és idővonalat tartalmazó cselekvési terv megvitatása és elfogadása. Erre a Kerekasztal decemberi, a tagszervezetek számára nyílt koordinációs bizottsági ülésén kerül sor, a stratégiát a szerveződés szóvivője terjeszti be. Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a tervezet több kulcsfontosságú területre – példának okáért az önszerveződés, hálózatosodás, a jogi tevékenység irányvonala – is kiterjedjen. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala fontosnak tartja a párbeszéd alapú politizálást és üdvözli az erre irányuló törekvéseket.

Érsekújvár, 2016. november 12.

(Kerekasztal)

 

További hasonló témájú videók