„Senki sem nyúl úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros”

Mikolasek Zsófia és Mgr. Kecskés Ildikó. Fotó: Nagy Ádám„…Senki sem nyúl úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros, oly csendesen és lassan, ahogy az ember az örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz, földhöz.” (Hamvas Béla)

A Tatabányai Közösségi Televízió Monika Lobodásovával, a Nyitrai Karol Kmeťko Kerületi Könyvtár; illetve Ľubica Červenával, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatójával is készített beszélgetést, amelyet Kovacsic Gizella tolmácsolt. (Az eseményről bővebben a lenti cikkekben olvashatnak.)

Tatabányai Közösségi Televízió felvétele

_________________
Kulturális követségben

A Nyitrai Karol Kmeťko Kerületi Könyvtár, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár, valamint a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársai a partnerintézmények együttműködését megerősítő szakmai napot tartottak szeptember 14-én. A tatabányai megyei könyvtár ez alkalommal igyekezett úgy bemutatni a várost és saját tevékenységét, hogy a Visegrádi Négyek országait érintő könyvtári pályázati lehetőségekről már ennek fényében tárgyalhasson a meghívottak vezetőivel.

A találkozón Turainé John Katalin alpolgármester a testvérvárosok, testvérkapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet. A rendezvényen szlovák nyelvű műsorral köszöntötték a vendégeket a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola kisdiákjai is. Ezt követően pedig dr. Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója átadta a Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázati támogatásából beszerzett könyveket Mgr. Ľubica Červenának, az érsekújvári testvérkönyvtár igazgatónőjének.

A bemutatkozás sorát dr. Horváth Géza helyismereti könyvtáros Tatabányáról szóló összefoglalója kezdte meg, majd Nász János, ökoarculatért felelős munkatárs a megyei könyvtár ökoszemléletéről, a fenntarthatóság és a zöldkönyvtár kérdéskörét kiemelten kezelő tevékenységéről, projektjeiről számolt be. A kistelepülési szolgáltató rendszer lényegét, és „zöldprojektjeit” Mikolasek Zsófia osztályvezető ismertette. A hétvégén tartandó XVII. Naszályi Napokon készültek éppen átadni a felújított települési könyvtárat. Az előadások sorát Szerencsi Edina gyermekkönyvtáros zárta azzal, hogy a gyermekkönyvtár jelentős pályázati tevékenységéről, és az annak segítségével megvalósuló táborokról, rendezvényekről, tapasztalatokról beszélt.

Amíg a könyvtárvezetők a pályázati együttműködésről egyeztettek, a szlovák kollégák a Turul madarat és a Szelim-barlangot nézték meg a Kő-hegyen dr. Horváth Géza vezetésével. Ám a program itt még nem ért véget. A Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mazalin Zoltánné, és két képviselője fogadta a kis csoportot a Bánhidai szlovák házban. Nem csupán az értékes gyűjteményt mutatták meg, hanem két népdalt is elénekeltek a vendégeknek. Arra is jutott idő, hogy a bánhidai plébános engedélyével megtekintsék a Szent Mihály templomot, amely a város legnagyobb temploma, orgonáját 2015-ben újították fel.

A vendéglátók és a vendégek örömére egyaránt sikeresnek és tartalmasnak ítélt programot a három könyvtár további együttműködése, szorosabbra fűzött kapcsolatok kísérik és követik majd a jövőben – ennek néhány eleme már most körvonalazódott.

Kissné Anda Klára osztályvezető (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tájékoztatási és bibliográfiai osztály, Tatabánya)

_______________________________________________________
Szilassi Andrea: Újabb esemény szlovákiai testvérkapcsolatainkban

Már többször is hírt adtunk lapunk hasábjain a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár együttműködéséről, közös szakmai programjairól, továbbá szlovákiai könyvtárlátogatásokról.

2016. szeptember 14-én egy egész napos program keretében Tatabányán láttuk vendégül az érsekújvári könyvtárosokat és a Karol Kmeťko Nyitra Megyei Könyvtár munkatársait. E látogatásnak a korábbiak viszonzása mellett több indoka is volt. Az eseményen megjelent és köszöntőt mondott Turainé John Katalin alpolgármester, valamint a vendéglátók nevében dr. Voit Pál igazgató. Jelen volt még a megyeszékhely szlovák önkormányzatának képviseletében Kostyál Jánosné is. A szlovák vendégek részéről Mgr. Ľubica Červená és Mgr. Monika Lobodásová, a két könyvtárigazgató üdvözölte a megjelenteket. A rendezvények alatt szinkrontolmácsolás állt rendelkezésre Kovačic Gizella, Mária Feldinszká és Mgr. Kecskés Ildikó közreműködésével. A köszöntők után a tatabányai Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola tanulói szlovák dalokat és verseket adtak elő.

Intézményünk idén is sikerrel pályázott a Kölcsey Alapítvány testvérkönyvtár pályázatán, amelynek kedvezményezettje részünkről ezúttal is az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár volt. Örömünkre szolgált, hogy ezen a napon 62 db, összességében 188.287 Ft értékű magyar nyelvű olvasmányt adhattunk át az érsekújvári könyvtár munkatársainak. Köszönettel fogadtuk a két szlovák könyvtár szlovák nyelvű könyvajándékát, amelyet városunk olvasói hasznosíthatnak majd. Egyúttal megragadtuk az alkalmat, és a megjelentek számára bemutattuk a JAMK-ban folyó szakmai munkát négy aspektusból. Elsőként dr. Horváth Géza helytörténész felvázolta Tatabánya múltját, és kitért turisztikai nevezetességeire képes prezentációjában. Nász János könyvtáros az intézményben folyó sokoldalú környezeti nevelés különböző formáiról és eredményeiről beszélt. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy öko-tevékenységünk nyomán egyre több meghívást kap intézményünk különféle környezettudatos rendezvényekre, és kollégáink is egyre több felkérést kapnak előadás tartására.

Mikolasek Zsófia osztályvezető a kistelepülések könyvtári ellátásának főbb vonatkozásairól szólt, majd képekkel illusztrálta, milyen sokszínű rendezvények zajlottak idén a KSZR-hez tartozó 59 településen. Végezetül Szerencsi Edina következett, aki felidézte a gyermekkönyvtár közelmúltbeli sikeres pályázatait, és évről-évre visszatérő programsorozatait. Mondanivalóját képes beszámolóval tette szemléletesebbé rendezvényeikről.

A cikk a Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat szeptemberi számában jelent meg.

Fotó: Mikolasek Zsófia és Mgr. Kecskés Ildikó. Nagy Ádám felvétele.