Mit tanulhatsz a KETK nyitrai Idegenforgalmi Tanszékén?

A nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának hallgatóiA Közép-európai Tanulmányok Kara legfiatalabb tanszékén, az Idegenforgalmi Tanszéken olyan szakemberek képzése folyik, akik a nemzetiségileg vegyes Közép-Európa idegenforgalmában is képesek helytállni. A képzés során a hallgatók gazdasági és jogi ismeretekre, a belföldi és külföldi turizmus társadalmi, kulturális és földrajzi sajátosságainak megismerésére, egy-egy ország természeti és antropogén értékeinek feltérképezésére, menedzsmenti és kommunikációs ismeretekre tehetnek szert. A tanszék nagy hangsúlyt fektet a regionális fejlesztési lehetőségekre és a határ menti együttműködések építésére. Ez az igyekezet visszatükröződik a nyelvi sokszínűség hangsúlyozásában és a külföldön töltött szakmai gyakorlat szorgalmazásában is.

A következő kisvideó a jelenlegi hallgatók véleményét, benyomásait, tapasztalatait foglalja össze a KeTK Idegenforgalmi Tanszékéről. Az érdeklődők március 31-éig nyújthatják be jelentkezési lapjaikat az intézménybe.

https://youtu.be/UVqgy9rfMUg

Videó: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara