340 éve született II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc340 éve, március 27-én Borsiban született II. Rákóczi Ferenc. „…minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam.  Nem a bosszúvágy indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem: kizárólag az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek kötelességemnek hazám iránt – és a világi becsület, amelynek forrása természetes nagylelkűségem volt, az munkált bennem bűnös módon veled szemben, ó, Istenem, mert hiszen e különböző indítóokok mind magamra vonatkoztak és önmagamban végződtek.” (Rákóczi Ferenc: Emlékiratok)


Videó: a Duna Televízió Magyar Történelmi Arcképcsarnokának műsora; forrás: YouTube
 
MEGHÍVÓ
2016. április 2-án Borsiban indul a 2016-os Rákóczi-ünnepségsorozat, amelynek során a térségben a borsi rendezvényen kívül még négy ilyen jellegű esemény lesz.  

A BODROGKÖZI EGTC a 2016. február 19-én Jaroslawban létrehozott, Rákóczi Európai Kulturális Útvonal alapító tagjaként meghívta az Útvonalhoz már csatlakozott szervezeteket, hogy közösen  ünnepeljék a fejedelem születésének 340. évfordulóját.

Az április 2-án kezdődő programban „A történelem kerekein a Bodrogközben” címmel egy kis bodrogközi kalandozásra hívták meg a Borsiba érkező vendégeket, kis körutat téve Alsó- és Felső-Bodrogközben, a földrajzi terület gazdag történelmi ereklyéinek bemutatása céljából.

Április 3-án „340 évvel ezelőtt fejedelem született Borsiban” címmel zártkörű szakmai konferenciát rendeznek a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal létrehozásáról, és több neves Rákóczi- kutató tart előadást  születésének körülményeiről és a Borsiból vezető életútjához kapcsolódóan, amely elvezetett ahhoz a történelmi elismeréshez, hogy Szent István és Mátyás király után ő az a harmadik magyar államférfi, aki európaiul mert gondolkozni és cselekedni a saját korában.

A megemlékezés 14 órakor nyilvános ünnepséggel zárul.