Carolyn G. Heilbrun öröksége

Carolyn G. Heilbrun90 éve született Carolyn Gold Heilbrun (1926–2003) amerikai írónő, oktató, feminista. Legsikeresebb írása az 1988-ban megjelent „Writing a Women’s Life” című feminista kiadványa. 

Több mint két tucat detektívregényét Amanda Cross írói álnéven írta. 

A nemzetközi közvélemény előtt jól ismert kutató, oktató munkái magyarul tudtunkkal eddig még nem hozzáférhetők, bár néhány tanulmány hivatkozik munkásságára.

»Egy ragyogóan szellemes dialógusukban 1975-ben Carolyn Heilbrun és Catharine Stimpson a feminista irodalomtudománynak két pólusát azonosították. Az első igaz­ságos, dühös és intő megközelítést az Ószövetséghez hasonlították, mely „a múlt bű­neit és hibáit keresi”. A második szenvedélytelen és a „képzelet kellemét” kutató el­járást pedig az Újszövetséghez. Végkövetkeztetésük az volt, hogy mindkettő szüksé­ges, mert csak az ideológia Jeremiásai vezethetnek ki bennünket a „női rabság Egyiptomából” a humanizmus ígéretföldjére. Matthew Arnold szintén úgy vélte, hogy az irodalmároknak először el kell veszniük a vadonban, mielőtt elérik a szenvedélytelenség ígéretföldjét; Heilbrun és Stimpson neo-arnoldiánusok voltak, a Columbia és a Barnard egyetemek megbecsült tagjai.«
(Idézi Elaine Showalter; Carolyne G. Heilbrun–Catharine R. Stimpson: Theories of Feminist Criticism: A Dialogue. = Feminist Literary Criticism. Ed. Josephine Donovan. Lexington, Univ. Press of Kentucky 1975. 64.)