Habitat – a lakhatás világnapja

HabitatAz ENSZ október első hétfőjét jelölte meg építészeti világnapként. Az építészek világnapja pedig október 6. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) nyilvánította világnappá. Céljuk felhívni a figyelmet a humán környezet állapotára, kiemelten a városok szegény népességének helyzetére, alapjogukra a méltó emberi hajlékhoz. • Szlovákiában a lakhatás körülményeit a Nadácia Habitat for Humanity International alapítvány vizsgálja.

Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célkitűzéseiben 2020-ig 100 millió, nyomornegyedekben élő ember életének javítását irányozza elő a világon. A fejlődő országokban azonban a vidéki lakosok elvándorlása a városi nyomornegyedekbe csak fokozza a népesség gyarapodását a bádogvárosokban. Az UN-Habitat elnevezésű ENSZ-program vezetője szerint a következő 45 évben megháromszorozódhat és a 3 milliárdot is elérheti a nyomornegyedekben élők száma a világon, ha nem történik semmi e folyamat megállítására.

A megfelelő lakás fogalma:
1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, fűtés, világítás stb.);
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.);
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai stb.);
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét);
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).

A gyakorlati lakáspolitika alapvető kérdése, hogy 1. mit tekintünk elfogadható (megfelelő) lakáskörülménynek, és 2. miként határozzuk meg a háztartási kiadások elfogadható szintjét.

A fentiek alapján a szegénységi lakhatási problémákat az alábbi, mérhető paraméterekkel írhatjuk le:
– háztartás lakáskiadásai és háztartás jövedelme hányadosa, amely a megfizethetőséget méri;
– lakásminőség, amelyet az alábbi jelleggel mérünk: közművesztettség, zsúfoltság, ártalmak/veszélyforrások.

Az UN-HABITAT – általánosan: ENSZ HABITAT (ENSZ Emberi Települések Központja) 1976-ban jött létre, a településfejlődés világméretű problémáinak megoldása, enyhítése céljából, a Vancouverben rendezett világkonferencián, mint az ENSZ új szakosított szervezete.

 Létrehozását az urbanizáció világméretű felgyorsulása – elsősorban a népességnek a városok felé áramlása, az infrastrukturális hiányosságok, illetve az ezzel együtt járó súlyos települési (társadalmi) feszültségek indokolták, amelyek feloldása nemzetközi összefogást sürgetett.

(Forrás: világháló)