„Mérföldkövek” XIX. – Pap Gábor református püspök ünnepi beszédei

FRITZ BEKE ÉVAA „Mérföldkövek” XIX. helytörténeti konferencián Komáromban a Duna Menti Múzeum épületében FRITZ BEKE ÉVA: Pap Gábor (1827–1895) református püspök ünnepi beszédei címmel tartott előadást.

„Pap Gábor, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 1878. szeptember 22-től volt a komáromi református gyülekezet lelkésze. Munkásságát tanulmányozva elmondhatjuk, hogy sokoldalú egyéniség volt. Egyházvezetői teendőin kívül bekapcsolódott a város társadalmi életébe is. Erről tanúskodnak a nyomtatásban megjelent ünnepi beszédei is, melyek közül jelen esetben néhányat bemutatunk.

  • A város elöljárósága 1878-ban, majd két évvel később felkérte Pap Gábort, hogy tartson ünnepi beszédet az 1849 augusztusában Komárom környékén lezajlott harcokban elesett hősök emlékére állított emlékműnél. A jelenlévőkhöz Pap Gábor mindkét alkalommal mint volt honvédszázados szólt, mivel ő is részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
  • A Jókai Mór szülőházát megjelölő emléktábla felavatása alkalmából tartott ünnepi beszédében Jókai Mór nagy tudására, szellemi nagyságára mutatott rá.
  • Az esztergomi református gyülekezet templomának felavatásakor elmondott ünnepi beszédében a hívek kitartását dicsérte, akik Isten segítségével nemcsak újjáélesztették az üldöztetés idején széthullott esztergomi református gyülekezetet, hanem a XIX. század végére felépítették templomukat is.
  • A Pápai református Gimnázium alapkövének letételekor Pap Gábor elmondta, hogy az új gimnázium építéséhez az ország református gyülekezetein kívül más vallási felekezetek hívei is hozzájárultak, mert felismerték a magas színvonalú magyar oktatás fontosságát. Ebben az iskolában nemcsak a református szülők gyermekei tanulhatnak majd, hanem vallási megkülönböztetés nélkül minden eszes, tudásvággyal rendelkező ifjú.
  • Pap Gábornak az 1878 és 1893 között elmondott ünnepei beszédei alapján kibontakozik előttünk színes egyénisége. Az aktuális témákon kívül mindig kihangsúlyozta a hazaszeretet, a vallási megkülönböztetés nélküli nemzeti összefogás, a tudománnyal való haladás fontosságát.”

[mappress mapid=”8″]

 

További hasonló témájú videók