„Mérföldkövek” XIX. – Erdélyi menekültek Komáromban és környékén

L. Juhász IlonaA „Mérföldkövek” XIX. helytörténeti konferencián Komáromban a Duna Menti Múzeumban az I. világháború menekültjei is szóba kerültek. L. Juhász Ilona (Fórum Kisebbségkutató Intézet – Etnológiai Központ, Komárom) előadásának címe Erdélyi menekültek Komáromban és környékén az első világháború idején történeti-néprajzi aspektusból.

  • „Az első világháború történeti-néprajzi vizsgálata egyelőre aránylag kevés eredményt mondhat magáénak. Annak ellenére, hogy a »nagy háború« befejezése óta számtalan történeti munka született az első világháborúról (amelyek elsősorban hadtörténet szempontjából közelítették meg a témát), csupán utalásokat (vagy azokat sem) találunk bennük arra vonatkozóan, hogyan élte meg a hátország lakossága a háború éveit: milyen hatással voltak mindennapi életükre a háború okozta különféle migrációs folyamatok, milyen mértékben és milyen formában vették ki részüket az országos vagy helyi jótékonysági akciókból (mire, és mennyit gyűjtöttek stb.)
  • E korszak kutatását illetően a néprajztudomány is sokat mulasztott, a szöveges műfajokon túl más témakörökkel lényegében nem is foglalkozott. Ma már sajnos nem szólaltathatók meg az első világháború idején élt adatközlők, így marad a könyvtári és a levéltári kutatás.
  • A közelmúltig az 1916. augusztusi román betörést követően a mai Szlovákia területére érkezett erdélyi menekültekről sem volt tudomásunk. Kutatásaim során (az első világháború idején megjelent regionális sajtó áttanulmányozását követően) azonban kiderült, hogy több mint 20 ezer erdélyit helyeztek el átmenetileg ezen a területen, s nem csupán a magyarok, hanem a szlovákok és németek által lakott vármegyékben is.
  • Előadásomban történeti-néprajzi megközelítésben mutatom be, miképpen érintette ez a migrációs folyamat Komárom és környéke lakosságát, milyen feladatok hárultak rájuk a menekültek szeptemberi érkezésétől egészen a hazautazásukig, hogyan oldották meg ebben a régióban a megközelítőleg 5000 erdélyi elszállásolását, étkeztetését, foglalkoztatását, milyen gyűjtéseket és jótékonysági akciókat stb. szerveztek megsegítésükre.”

[mappress mapid=”8″]

 

További hasonló témájú videók