„Mérföldkövek” XIX. – Boszorkányszombat a szőlőhegyen

Boszorkányszombat a szőlőhegyenAz alábbiakban Strešňák Gábor: Boszorkányszombat a szőlőhegyen – tortúrák és vallomások a semptei uradalomban a 18. század elején című előadását láthatják. Elhangzott a „Mérföldkövek” XIX. címmel rendezett helytörténeti konferencián a komáromi Duna Menti Múzeumban 2015. április 30-án. 

A boszorkányüldözés kedvelt kérdésköre a jelenkori kutatóknak, egyike azoknak, amelyek megközelítése az interdiszciplinaritás tágabb látókörét igényli. Néprajzi szempontból az egyes újkori periratokban felbukkanó boszorkányképzetek, megjelenítések a népi hiedelemvilág kutathatóságának egyik alappillérét alkotják, a történelmi kutatások szempontjából pedig számos oldalról megközelíthetők – legyen az jogtörténeti, vallástörténeti, régiótörténelmi, avagy másfajta megközelítés. Magyarországi viszonyok közt a tárgyban elég korán átfogó jellegű forrásmunkák
jelentek meg a 19-20. század fordulójától kezdve és a mai napig tartó feltáró munkálatoknak köszönhetően az ismert források nagy része nyomtatott változatban is a kutatók rendelkezésére áll. Az előadás egy 18 század-eleji szenci boszorkányper iratanyagát veszi górcső alá és a benne rejlő boszorkányképzetek konkrét felvázolásán túl megkísérli a bennük rejlő, lehetséges ok – okozati helytörténeti összefüggések felvázolását is.

[mappress mapid=”8″]

Strešňák Gábor (Szenci Városi Múzeum): Boszorkányszombat a szőlőhegyen – tortúrák és vallomások a semptei uradalomban a 18. század elején

További hasonló témájú videók