Kolonban kezdte bemutatkozását A vándorapostol

Jáki Sándor Teodóz OSB2014. december 13-án Kolonban bemutatták A vándorapostol c. könyvet, mely Jáki Sándor Teodóz OSB 2013-ban elhunyt bencés szerzetestanárnak állít emléket.

»A három Jáki-testvér közül a 94 esztendős Zénó atya: a jó ember, a helytálló bencés. Szaniszló atya világhírű, Templeton-díjas: a tudós. Azt vallotta, hogy az igazság ügye nem népszerűség függvénye. Találóan jellemzi őt kedves bibliai igehelye: „Mindhalálig küzdj az igazságért, és akkor az Úr, a te Istened harcolni fog érted.” (Sirák 4:33) Teodóz atya a művész, akit hatalmas, lélekvidámító derűvel áldott meg a Jó Isten. Egy lelki értékekre fogékony papi és laikus nemzedékért munkálkodott.Kalkuttai Boldog Teréz anya tanítását váltotta valóra: „A jót, amit teszel, holnap talán elfelejtik: nem számít, tedd a jót!”«

Fister Magdolna videója
Köszönjük Balkó Gábornak, hogy felhívta figyelmünket a videóra.

a-vandorapostol„Jáki Sándor Teodóz 1929. május 12-én született Győrött ötgyermekes családból. Gimnáziumi tanulmányait 1939 és 1947 között a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte. 1944-ben belépett a bencés rendbe és elvégezte a hittudományi tanulmányait. 1952-ben Pannonhalmán szentelték pappá.  A noviciátust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május 14-én tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1952. június 27-én pappá szentelték.

A rendi létszámkorlátozás miatt 1952-54 kántor Mezőtúron, 1954-56 kántor Sopronban, 1956-59 kántor és diákotthoni prefektus Győrött, 1959-60 kántor Sopronban. 1958-ben szerzett Győrött zeneiskolai zongora és szolfézs tanári, majd 1961-ben a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai ének-zenetanári és karvezető diplomát szerzett. Ettől kezdve a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tanítja az ének-zene tantárgyat.
1967-91 között a budapesti Nyári Kántorképzőnek, 1968-1991 között a győri Hittudományi Főiskolában a Musica Sacra és a beszédtechnika tárgy tanára. Tanításában igyekezett diákjainak a klasszikus és a kortárs zenét, a világi és az egyházi zenét, a műzene és a népzene igazi értékeit bemutatni. Közreműködött a Nemzeti Filharmónia programjában 44 éven keresztül.
 
Mint karvezető 1968-91 között a győri székesegyház Palestrina kórusát, majd a győri bencés templom kamarakórusát vezette. Ez utóbbival rendszeresen adott koncerteket Erdélyben, Moldvában, a Felvidéken, Kárpátalján, a Délvidéken. Hangversenyeztek Olaszországban, miközben eljutottak Vicenzába, Bolognába és Velencébe is.
Húsz éven át a teljes magyar nyelvterület  népzenei örökségének gyűjtésével foglalkozott. 5000-nél több népéneket gyűjtött, amelyek között számos pótolhatatlan kincs akad.
Erdélyben 126 alkalommal járt, számtalanszor megfordult a délvidéki székelyeknél, Felvidéken és Kárpátalján. A nyáron mondta, hogy 1978 óta a csángó ügy »apostolaként« 104 alkalommal járt Moldvában. 1993 óta vezeti a kacsikai Nagyboldogasszony-búcsún a magyar misét, melynek kántora, papja és szónoka volt. Felkarolta a futásfalvi kegyhelyet. Zarándoklatokat vezettett.
A budapesti Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület elnöke volt. Számos tanulmány és cikk szerzője. Sok helyre hívták diafilmes előadások megtartására. A Magyar Rádióban népzenei előadásokat és egyházi népénekgyűjtő útjairól úti-beszámolókat tartott.
2004-ben megjelent CD-je: Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít.
2006-ban könyvet adott ki »Csángókról, igaz tudósítások« címmel.
2007-ben, 79 esztendős korában vonult nyugdíjba.
KITÜNTETÉSEI:
  • 1994: Szent László-éremdíj Győr városától.
  • 1996: Márton Áron-emlékérem a Bethlen Gábor Társaságtól.
  • 2001: kitüntető érem a budapesti Széchenyi Társaságtól.
  • 2002: a Magyar Nemzetért ezüstérem a Magyarok Világszövetségétől.
  • 2003: II. Rákóczi Ferenc emlékérem a Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társaságától.
  • 2004: Győr-Moson-Sopron Megye emlékérme közösségért végzett munkája elismeréseként.
  • 2004: Ópusztaszeren tiszteletére tölgyfát ültetett a Magyarok Világszövetsége.
  • 2007: Szent László Lovagrend lovagi Vaskereszt – Nyitra, Szent László templomában 2007. július 27-én.
  • 2012 – Szent László Érdemkereszt Szent László Tisztelőinek Találkozója Szervező Bizottsága által adományozva, Nyitra, 2012. július 27.
  • 2012. november 20-án Fraknói Vilmos-díjat kapott.”