Dinnyés József: DALAIM NEGYVENÖT ÉVE

Dinnyés JózsefA Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete tisztelettel meghívja Dinnyés József „daltulajdonos”, énekes, gitáros előadói estjére 2015. február 12-én, 

csütörtökön 18.00 órakor a dunaszerdahelyi Bacsák utcai Csemadok Házba.
„Az összeállítás új az irodalmi ismeretterjesztés kiadványai között. Ezernégyszáz énekeit vers háromszáz költő tollából. Válogatás ötszáz év magyar költészetéből. A versek barátai az összeállítás segítségével olyan válogatást ismerhetnek meg, amit közel fél évszázadon át írt dalaim közül válogattam. Ez nem lexikon, nem is tankönyv, még csak nem is szöveggyűjtemény. Az adatok képes vezetésével a tartalmat csoportokban ismerhetjük meg. Ezek felhasználásával történelmi, irodalmi, ünnepi megemlékezésekhez kereshet az érdeklődő verseket. Az ABC betűi mögött értelemszerűen a költők sorakoznak. Rövid életrajzok és könyvek, kiadványok felsorolásával a könyvespolc felé terelhetjük az érdeklődőket. Iskolai és közkönyvtárak számára, továbbá nemcsak tankönyvi segédletként kitűnően alkalmazható az általános; és középiskolai (irodalom) oktatásban.”
A versgyűjtemény irodalom- és történelemórák oktatási kiegészítője. A DVD célja, hogy a költők korhű társadalomszemléletét bemutassa, megismertesse, iskolai könyvtáros tanárok, közkönyvtárosok, versbarátok és könyvtárlátogatók is nagy hasznát vehetik.
Az énekes, gitáros lemezéből 75 darabot ajándékoz a felvidéki magyar iskoláknak a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet lebonyolításában.

• • •
Kedvcsinálóul egy másik összeállítás: Dinnyés József daltulajdonos a XXII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai Színpadok Országos Versenyének döntőjén Rimaszombatban a kísérőrendezvények sorát gazdagította koncertjével. Több évtizednyi daltermésének javából válogatott  műsorát adta elő a csordultig telt nézőtér előtt. 

Hell István: Hajnali ének
Jeszenyin Szergej Alekszandrovicsnak

Elkártyáztam a gyenge szívem,
suhogasd le a szoknyád, hajnal!
Pálinkát lehelek rád szeliden,
megháglak nehezen, halkan.

Jöjj, Oroszország, vodka-virág,
nevetés nékem a véred,
pince-fehérek a volgai fák,
tejszínű, szűz ez az ének.

Lebukik fejem és úgy zokogok,
haloványul bennem a bánat,
veretik körülöttem az ősi dobot,
szaladok, hajnal, utánad!

Ez a csont-pufogás, ez a hanti rege
hitemet hirdeti híven,
kataton bálvány, légy fekete,
hiszen elkártyáztam a szívem!”

További hasonló témájú videók