A XL. Duna Menti Tavasz várja a jelentkezőket!

Fókusz GyermekszínpadA versenyfelhívások lent. Ízelítőül az újaknak: Arany János: Toldi (színpadi játék), előadja a Dunaszerdahelyi VMK és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete Fókusz Gyermekszínpada, rendezte Jarábik Gabriella.

XXXVII. Duna Menti Tavasz, 2012

A XL. DUNA MENTI TAVASZ VERSENYSZABÁLYZATA 

2015 

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával, a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal, Nagyszombat Megye Önkormányzatával közösen meghirdetik a XL. DUNA MENTI TAVASZ seregszemlét.

A verseny jellemzése:

Az amatőr gyermekbábozás és színjátszás a csoportok és egyének (bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének bemutatkozása a bábjátékos, színjátszó és szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett játék minden olyan előadás, amely különböző műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi játék, illetve ezek ötvözete).

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

 1. bábjátékos kategória, csoportok és szólisták részére
 2. színjátszó kategória
 3. szerkesztett játékok kategória.

A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:

Válogató fesztiválok és rendezőik:

 • Csemadok területi választmányok: Galánta, Dunaszerdahely, Érsekújvári járás, Lévai járás, Tornalja
 • Más intézmények: Komáromi Művelődési Központ, Léva (Mesevilág fesztivál), Bodrogközi- és Ung-vidéki Kulturális Központ (Latorca Menti Tavasz)

A regionális fesztiválok, és a válogatások időpontja: 2015. május 2-12.

Előzetes helyszínek: Királyhelmec (Latorca Menti Tavasz), Tornalja, Galánta, Léva (Mesevilág fesztivál), Komárom, Somorja, Pozsony

Országos döntő helyszíne, időpontja: 

Dunaszerdahely, 2015. június 2-5., (kedd-péntek)

A verseny értékelésének módja:

A verseny országos döntőjének zsűrijét a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetének igazgatója nevezi ki. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi, szlovák és külföldi szakemberek. A külföldi szakembereket a társintézmények (NOC, NKI, stb.) javaslata alapján választja ki a programbizottság. A társintézmények felkérésére a zsűri rangos színjátszó fesztiválokra delegálhat csoportot (Scénická žatva, Weöres Sándor SZF, stb.).

A verseny regionális döntőjének zsűrije két részből áll:

 1. a központi (országos) válogatóbizottság
 2. és a régió által javasolt zsűri.

A válogatóbizottságot a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján intézet igazgatója nevezi ki. A regionális döntők zsűrijét az illetékes területi választmány javaslata alapján a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjával való egyeztetés után az illetékes területi választmány delegálja. A regionális döntőkön a zsűri tagjaként részt vehet más rangos fesztivál (Magyar Drámapedagógiai Társaság) egy tagja, aki a regionális fordulók után a hazai zsűritagokkal közösen javaslatot tesz a Weöres Sándor országos színjátszó fesztiválon szereplő színjátszó csapatra.

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

Regionális versenyek:

 1. helyezések kategóriánként,
 2. a regionális versenyről az első helyezett jut tovább az országos döntőbe,
 3. a zsűrinek módjában áll nem kiadni az első helyet, illetve a verseny színvonalától függően több csoportot is továbbjuttatni a szakmai, regionális elvei alapján, a gazdasági elvek betartásával,
 4. a talon, az a helyzet egy regionális fesztiválon, amikor a többi fesztivál helyezettjeinek nem ismerete teszik függővé a továbbjutást, a válogatás befejezésekor a programbizottság dönti el a továbbjutást.

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:

Regionális versenyek:

A Művelődési Intézet emléklapot biztosít a válogatófesztiválokra. A Csemadokon kívüli válogatófesztiválok rendezői, akik fesztiváljukkal csatlakoztak a DMT-hoz, a zsűri értékelése alapján, további saját díjat, oklevelet adhatnak ki.

Az országos döntő díjai:

A tehetséges csapat díja. A következő évfolyamra biztosítja egy kezdő, de tehetséges csoport részvételét az országos döntőben. A válogatás lezárása után a válogatóbizottság tagjai javasolják, és az országos döntő eredményeinek hirdetésében ismertetik.

Dusza István díj (a mozgalomban elért eredmények alapján, egyéni díj), évente egy adható ki báb vagy színjátszó kategóriában. Javaslatot egyének és jogi személyek tehetnek, 2015. május 12-ig, a válogató fesztiválok zárásáig. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy szakmai életrajzát, a mozgalomban elért eredményeit. Döntést a főrendező Pódiumművészeti Műhelyének színházi és bábozó szakmai szekciói hoznak. A díjat az országos döntő eredményhirdetésében ismertetik.

Szakmai díjak az országos döntő díjai (kategóriánkként):

 1. A csoportok az arany- ezüst- és bronz sávok minősítést kapnak, amelynek odaítéléséről a zsűri dönt
 2. Az aranysávos minősítésben egy fesztiváldíj (fődíj), egy adható ki.
 3. Rendezői díj

A zsűri a szakmai védnökkel való egyeztetés után egyéb díjakat is kiadhat.

A fesztivál bizottságai:

 • Az országos döntő főszervezője (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet) főbizottságot, szervezőbizottságot alakít, amelyek szervesen együttműködnek a programbizottsággal.
 • A járási versenyek, az országos elődöntők szervezői együttműködnek a főszervezővel.

A fesztivál eredményei:

 • A fesztivál eredményeit a főszervező a sajtóban, az Intézet és a Csemadok honlapján teszi közzé.
 • A verseny zárása után a Csemadok Országos Elnökségének jelentést készít, amely tartalmazza a verseny lefolyását, pontos programját, a résztvevő csoportokat, egyéneket, a kísérőprogramokat, a gazdasági beszámolókat.

Képzőművészeti verseny:

A 2015-ös év alkalmából a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Milyennek láttam a Duna Menti Tavaszt?  címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti versenyt hirdet, a felhívás a versenyszabályzat mellékletét képezi.

A képzőművészeti verseny az országos döntő fő kísérőműsora, meghirdetésére a Duna Menti Tavasszal egy időben kerül sor.

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. február 25.

A benevezési lapokat kérjük a következő címre küldeni:
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku – Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Bacsákova 240/13., P.O. BOX 16., 929 01 Dunajská Streda

E-mail: dmt@csemadok.sk
Szakmai tanácsadás:
PhDr. Kamenár Horváth Éva              Mgr.art Kecskés Marika
ekamenarova@chello.sk                    anderlova@centrum.sk
mobil: 0908 788 855                               mobil: 0905 746 618

ELÉRHETŐSÉGEK:

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely
P.O.BOX 16.
Bacsákova 240/13.
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 24 78
mobil: 0905/358 529
e-mail: dmt@csemadok.sk

Mellékletek:

 1. Benevezési lap
 2. Felhívás a gyermek képzőművészeti versenyre

A mellékletek és a versenyszabályzat letölthetők a www.intezet.sk és a www.csemadok.sk honlapról.
Az elektronikus jelentkezési lap kitölthető a www.intezet.sk honlapon.

További hasonló témájú videók