„Krisztus urunknak…”

Szinghoffer GáborA Cantus Catholiciből származó dallamot Szinghoffer Gábor adja elő. Közreműködik Hudi Németh Zsófia.

A XVII. században valamiképpen jezsuita kiadásban vagy pártfogással látott napvilágot mind a három – ha a szlovák kiadást is ideszámítjuk, négy – Cantus Catholici címet viselő  kottás énekeskönyv. Az 1651-est és szlovák párját (1655-ben) a jezsuita Szőlősy Benedek szerkesztette. Rendjének iratai a legrégebbi katalógusoktól kezdve számon tartották Szőlősy irodalmi, énekeskönyv-kiadói munkásságát. Énekeskönyvének ajánlása ahhoz a kiadást támogató Kisdi Benedek püspökhöz szólt, aki 1657-től a jezsuiták kassai rendháza mellett felsőfokú tanintézmények, kollégium mellett akadémia, majd 1665-ben papi szeminárium alapítására és fenntartására tett jelentős adományokat. Későbbi utóda az egri püspöki székben, Szegedi Ferenc Lénárd oly módon biztosította az 1674-es Cantus Catholici publikálásának költségeit, hogy annak munkálatait a kassai jezsuita kollégium mellett működő nyomdára bízta. 

December 13-án este a somorjai református templomban került sor a Németh Imre és barátai – KONCERT AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE című jótékonysági estre.

Az est közreműködői:

  • GAUDIUM régizenei együttes
  • A Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola ifjúsági kórusa
  • Rézfúvós kvartett Mgr. Fekete Béla vezetésével

 

További hasonló témájú videók