Varga László a nagymegyeri emlékhelyek megőrzéséről

Varga László a nagymegyeri emlékhelyek megőrzésérőlA Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet dunaszerdahelyi tanácstermében a Felvidéki emlékhelyek szakbizottságának megbeszélésére került sor. A rendezvényen a szervezők a Felvidéki és muravidéki emlékhelyek projekt keretén belül megvalósuló digitális, online adatbázis kiépítésének elindításáról számoltak be.  Varga László a projekt és a helyi társadalom kapcsolatát elemezte a nagymegyeri emlékhelyek és a sikeres rendezvények példáján keresztül. Előadásából a csallóközi város emlékhelyeinek megőrzéséről és a hozzájuk kötődő hagyományok ápolásáról is beszélt, külön kiemelve azok közösségépítő és turisztikai jelentőségét is. Felvázolta, milyen változásokat hozott az emlékhelyekre irányuló figyelem a közösség életébe, mennyire megerősítette az összetartozás érzését, az identitást, mely egy kisebbség megmaradásához nagyon fontos. Felhívta a figyelmet, hogy a turizmusra is pozitív hatással van ez a folyamat, hiszen külföldiek is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az említett műemlékek iránt.

További hasonló témájú videók