A tolerancia világnapján – Hodossy Katalin a gyermekek jogairól

Hodossy KatalinMa van  a tolerancia nemzetközi napja (International Day for Tolerance). Ebből az alkalomból ismételjük meg Hodossy Katalinnak a gyermekek jogairól tartott előadását. Hodossy Katalin a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tavalyi éves konferenciáján a gyermekek jogai kapcsán elmondta, hogy a napirenden lévő témák szakmai közvetítésében vagyunk gyengébbek. A bizottság munkájának központi témájává kell tenni a részvételi jogok megerősítését, a diszkrimináció kizárását. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy olyan szakembereket keresnek, akiket érdekel ez a téma, és szeretnének a szakmai munka részesévé válni.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2013/2014-es  Kisudvarnokon tartott éves konferenciájának legfőbb témái Dél-Szlovákia gazdasági fellendülése, a nők és gyermekek esélyegyenlősége, valamint a kisebbségi kultúra finanszírozása és jogállása voltak.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala következő országos találkozójára 2014. november 29-én kerül sor Nagymegyeren, a Plauter Kúriában, a rendezvény részleteit később pontosítjuk. A tanácskozás központi témáját a gazdasági és oktatási témák megvitatása adja, sor kerül a Civil díj átadására is.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, a politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar civil szervezetek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:

  • Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik,
  • jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azok az országos szervezetek, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, a képviselőjét az országos központ delegálja),
  • a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik,
  • felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért,
  • vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.

A tagságukat megújítani, vagy a Kerekasztalhoz csatlakozni kívánó szervezetek jelentkezését a szervezők elektronikus formában a http://www.kerekasztal.org webcímen, illetve a 0915-891-166-os vagy a 031/5902-790-es telefonszámon várják. A konferencián való részvétel díjtalan.

További hasonló témájú videók