„Bizonnyal esmérem rajtam most erejét”

Balassi BálintEmlékezzünk régiekről! Balassi Bálint. 460 év múltával sem halványul költői nagysága, szavainak ereje.

Báró gyarmati és kékkői Balassi Bálint (eredetileg Balassa vagy Balássa, Balázsa; Zólyom, 1554. október 20. – Esztergom-Szentkirály, 1594. május 30.) magyar költő, törökverő katona. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. Összes költeményei elektronikus formában.


Balassi Bálint:
HYMNUS SECUNDUS
Ad Deum filium, pro impetranda militari virtute

1

Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Kristus, másod személye!
Régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene!
Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy, kérlek, vitézségre!

4
Most is vitézeknek te vagy bátor szívek, kik véled dicsekednek,
De az kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyenvallás helyek,
Mert kit te nem segélsz, szíve, esze elvész, hátat ád ellenségnek.

5
Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot,
Sok jó szerencséket várok csak tetőled, s vitézlő sok szép jókot,
Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom, tudod, utamot,

7
Te vagy szál kopiám, te vagy éles szablyám, jó lovam hamarsága,
Elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága,
Bízván szent nevedbe, mégyek örvendezve, bátran káromlóidra.

9
Hogy vidám orcával, szép háláadással én felmagasztaljalak,
Ez széles világnak téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak,
Vérrel festett szablyát ki adsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak.

 

(Forrás: YouTube. A zene és a képek a Medieval 2 Total War-hoz készült Magyar Mod-ból származnak.)

További hasonló témájú videók