Anyák napja Nemesradnóton

NemesradnótonNemesradnóton a református templomban istentisztelet keretében emlékeztek meg az Anyák napjáról május 4-én. A falu lelkipásztora, Nt. Agócs Galgóczi Tímea apostoli áldását követően Szőke Orémus Zsuzsanna vezetésével fölcsendült a Gömöri Egyházmegye Lelkészei Kórusának éneke. A gyülekezetet köszöntötte Pósa Dénes egyházgondnok, megköszönve, hogy ennyien megtisztelték a nagy költő édesanyját, saját édesanyjukat. Az Igehirdetést Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese tartotta, és a szeretet mindenható erejét hangsúlyozta.

A nemesradnóti temetőben Pósa Lajos édesanyjának, nemes Kovács Máriának fejfával jelölt sírhelyénél emlékeztek meg a látogatók azokról az édesanyákról, akik már nincsenek köztünk. Az erős szél ellenére a gyülekezet nagy része elzarándokolt a temetőbe. Tóth Elemér, Nemesradnót polgármestere emlékezett arra, hogy Pósa Lajos sírja Budapesten, a Kerepesi temetőben várja a kegyelet vándorait majd július 11-én, a költő halálának századik évfordulónapján is.

További hasonló témájú videók