A Pedagógusszövetség közgyűlése

Ádám ZitaA délután folyamán az SZMPSZ programját a 2014–2018-as időszakra Ádám Zita alelnök terjesztette elő, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A jövőben, mivel az óvodák szintén fontos szerepet töltenek be a szervezetben,a „szlovákiai magyar iskolák” helyett az „oktatási intézmények” kifejezést fogják használni.

A stratégiai program hat területen jelölte ki a szervezet középtávú céljait. Az első a cselekvő részvétel a szlovákiai magyar nemzeti közösség művelődésében és társadalmi életében. A második Szlovákia oktatási rendszere, s az ennek szerves részét képező magyar nevelési-oktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése. A harmadik a szlovákiai magyar oktatási intézmények segítése. A negyedik a magyar pedagógusok szakmai fejlődésének a támogatása. Az ötödik a magyar tanulók és diákok művelődési lehetőségeinek a bővítése. A hatodik a SZMPSZ szervezetfejlesztése. A középtávú célokhoz stratégiai célokat is rendeltek, s az őszi Országos Választmányi Ülésnek lesz a feladata, hogy élő programmal is megtöltse azokat.

További hasonló témájú videók