Kelet-szlovákiai cigány dallamok a Figur banda előadásában

Kelet-szlovákiai cigány dallamok a Figur banda előadásábanKelet-szlovákiai cigány dallamok a Figur banda előadásában a somorjai Pomlé Fesztiválon.

A cigány népzene túlnyomórészt énekelt, szöveges népköltés, táncdal, melyet gyakran egyszerű eszközökkel (taps. kanál stb.), de gazdag ritmikával kísérnek. Kb. száz népdaltípusa ismert, egy-egy dallamhoz gyakran 20-30 versszak is kötődik. Daltípusaik: loki dili, azaz lassú ének szabad ritmussal, rubátó előadásmóddal: khelimaski dili, azaz táncdallam, táncszavak bekiáltozásával, szövegtelen pergetésekkel. Gyakoriak a toldalékok, a kisrefrének alkalmazása, a befejezés előtti hang megnyújtása v. az utolsó szótag elszakítása. Hangsoraik modális jellegűek, balkáni hatású bővített másoddal. A cigány népzene ősi rétege valaha létezett. Ma a tudomány eszközei segítségével csak következtethetünk rá, de nem ismerjük. A mai cigánybandák a tudományos igénnyel összegyűjtött cigány népzenét is játsszák, tolmácsolási stílusukkal hagyományélesztők, és ez teljesen különbözik eddigi játékmodoruktól.

További hasonló témájú videók