Figur banda: Bonchidai táncdallamok

Figur banda: Bonchidai táncdallamokForgatós, ritka magyar, sűrű  magyar Erdélyből a Figur banda előadásában.

1263-ban Bonchhyda néven említik először. Várkastélyát a XV. század végén a Bánffyak építették, majd a XVII. század közepén Bánffy Dénes megerősítette. Örököse, Bánffy György, Erdély gubernátora az 1690-es években folytatta az építkezést. A kuruc szabadságharc idején mindkét fél pusztította a támaszpontként használt kastélyt. Ezután elhanyagolt állapotban volt, majd 1748 és 1753 között Bánffy Dénes kolozsi főispán barokkkastéllyá építette át, Erdély egyik legszebb palotája volt. A díszudvart Johannes Nachtigall kolozsvári szobrász görög mitológiai tárgyú szobrai díszítették. 1944-ben a németek felgyújtották és kirabolták. A kastély helyreállítására nemzetközi program indult.

1703. november 10-én itt arattak nagy győzelmet Orosz Pál és Bóné András ezereskapitányok a császáriak felett, a csata után a székelyek is Rákóczi mellé álltak.

1910-ben 2357, többségben román lakosa volt, jelentős magyar kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Kolozs vármegye Kolozsvári járásához tartozott. 1992-ben társközségeivel együtt 4722 lakosából 3073 román, 902 magyar, 744 cigány és 1 német volt.

További hasonló témájú videók