II. Gömöri Kórustalálkozó – Pro Kultúra Férfikar

A füleki Pro Kultúra FérfikarA füleki Pro Kultúra Férfikar 1920-ban Magyar Dalkör néven kezdte meg működését, tagjai főleg a zománcgyári munkások voltak. A ’80-as évekig Munkásdalárda néven szerepeltek. 1992-től az együttes művészeti tevékenységét Fehér Miklós karnagy irányítja. 1996-tól minden Kodály Napokon aranykoszorús minősítésben részesültek. Az október 22-én Rimaszombatban megrendezett II. Gömöri Kórustalálkozón a következő műsort adták: Fehér György Miklós: 3 könnyű férfikar; Ličko Péter: Tiszta szívvel; Karai József: Új regös ének; Péter József: Csillagos dalok; Bárdos Lajos: Hej igazítsd.

További hasonló témájú videók