Mács József köszöntése Bátkában

Mács József köszöntése Bátkában2011. május 20-án Bátkában a helyi önkormányzat szervezésében köszöntötték Mács József írót, Bátka község díszpolgárát, 80. születésnapja alkalmából.

Mács József meghatódottan érkezett meg

kedves feleségével, Juliannával a szépen felújított tanácsterembe, ahol a helyi iskola pedagógusai üdvözölték.

Énekkel Kovács Beáta, Sajó Sándor versével Juhász ZsuzsaSebők Csilla iskolaigazgató köszöntése után Mács Zoltán tartott ünnepi beszédet, s nyújtott át emléklapot. Majd a gratulációk fogadása következett. Elsőként a testvériskola, a budapesti Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai és tanárai Tóth Katalin vezetésével; a Csemadok Bátkai Alapszervezetének nevében Gyurán Ágnes és Belica Izabela; az MKP nevében Auxt Ferenc és Bán Zoltán; majd Adorján Borbála családja nevében; a helyi MKP elnöke, Pásztor LászlóRencsok János, Rakottyás polgármestere; Tóth Elemér, Nemesradnót polgármestere; Pósa Dénes, Nemesradnót alpolgármestere, a balogvölgyi Rákóczi Szövetség alelnöke; Babík Péter, Uzapanyit polgármestere; Sebők Csilla és Brindza Erzsébet a bátakai alapiskola nevében; Nagy Pál Magda polgármester és Simon Edit Zsíp község nevében; Mács Ilona polgármesterné családja nevében; Hornyák János és Csák Magda a Remény – Idősebb generáció klubja nevében; Kempný Erzsébet családja nevében; Mács Ilona egykori iskolatárs. A helyi nyugdíjasklub meghívta soraiba Mács Józsefet és dallal ajándékozta meg. Mács József szívhezszólóan köszönte meg a gratulációkat, kiemelve magyarságunk és szülőföldünk jelentőségét. Az egykori iskolatárs, gyermekkori barát, Szabó József köszöntése után az érdeklődők megtekinthettek egy kiállítást, s a kötetlen beszélgetés mellett újabb köszöntéseket fogadott az ünnepelt, majd az ünnepi tortát is elfogyasztották. Isten áldását kérte Mács József életére Boros István helyi református lelkész is. Végül sor került a nyugdíjas igazolvány átvételére. Mács Zoltán polgármester meghívására a szervezetek és a községek vezetői vacsora közben is folytathatták a falu megbecsült írójának a köszöntését.

További hasonló témájú videók