X. Egyházmegyei Kórustalálkozó Harmacon

 A X. Egyházmegyei Kórustalálkozó HarmaconA Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztálya és a harmaci gyülekezet szervezésében május 21-én a harmaci református templomban került sor a X. Egyházmegyei Kórustalálkozóra.

A megjelent kórusokat a vendéglátó helyi egyházközösség és presbitérium nevében Nt. Szőke Zsuzsanna; a Gömöri Egyházmegye nevében Nt. Nagy Ákos Róbert esperes köszöntötték.

Az áhítatot Nt. Süll Kinga egyházzenei igazgató tartotta, felhíva a figyelmet a Legyünk felkiáltójelek! jelmondat jelentőségére. Tizenkét kórus lépett fel, az énekkarok Harmacról, Tornaljáról, Losoncról, Rimaszécsről, Zádorházáról, Hanváról, Vály-völgyéből, Nagybalogról, Simonyiból, Gömörhorkáról érkeztek.

A kórustalálkozót megtisztelte jelenlétével többek közt Ft. Erdélyi Géza ny. püspök és felesége; Mács József és felesége; Auxt Ferenc, az MKP országos elnökségének tagja, járási elnök; Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke; Bán Zoltán egyházmegyei gondnok. A kórusok fellépése után közös éneklésre is sor került, a Hálás szívvel áldunk éneket Süll Kinga vezényelte, Szőkéné Orémus Zsuzsanna kísérte. Az összejövetelért Nt. Nagy Ákos Róbert esperes mondott fohászt.
Nt. Szőke Zsuzsanna és a helyi gondnok emléklapot adott át a kórusvezetőknek. Bán Zoltán és Auxt Ferenc megköszönték a rendezvény megszervezését, a kórusok szereplését.
Idén a simonyi és a tornaljai énekkarokat részesítették anyagi támogatásban.
A kórusok Süll Kingától megkapták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztályának az ajándékát is.
Az egyházi énekléseket Csernok Szabolcs, a rimaszécsi gyülekezet kántora kísérte. A rendezvény után a gyülekezet kivonult a templomkertbe, ahol a Szeretethíd program keretében fát ültettek a kórusvezetők részvételével.
Az összejövetel a helyi művelődési házban szeretetvendégséggel ért véget, ahol Benedek Márta polgármester köszöntötte a kórusokat, kifejezve örömét, hogy immár másodszor is Harmac adhatott helyet a találkozónak. Bán Zoltán, a Gömöri Egyházmegye gondnoka kiemelte az egyházi kórusok jelentőségét: a kis falvakban próbálják összefogni a közösséget. Ezért minden esztendőben lehetőségükhöz mérten támogatnak más-más énekkarokat. Nt. Szőke Zsuzsanna elmondta, a kórustalálkozó megteremtésével az volt a céljuk, hogy legyen egy nap, ahol az énekkarok találkozhatnak s közösen dicsőíthetik az Urat.

További hasonló témájú videók