L. Gály Olga (1921–2012)

100 éve született Losoncon L. Gály Ol­ga költő, író, újságíró. El­ső ver­se 1951-ben je­lent meg. El­ső ver­ses­kö­tete rá két évvel Haj­na­li őr­sé­gen (1953) címen látott napvilágot. Következő, Hal­kan szó­lok (1967) című kötetében megtalálta a ma­gán­élet és a kö­zös­sé­gi prob­lé­mák kö­zöt­ti har­mo­ni­kus egyen­súlyt. L. Gály Olga a felszabadulás utáni szocialista költészet úttörő lírikusai között van szamon tartva. […]