XXVI. Tompa Mihály Országos Verseny – Csikmák Katalin Mária, Pozsony

A versmondók IV. kategóriájában Csikmák Katalin Mária (MTNY AI és Gimnázium, Pozsony) Závada Péter: A szinkroníró magányossága című versét mondta. Felkészítő tanára Író Erzsébet volt.