Felhívás a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Mutasd, mit tudsz! Jelentkezz szeptember 15-ig és mutasd meg, hogy mit tudsz! Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK), a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt meghirdeti 2017-re a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 

 2017. december 1–2., Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.
A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés alapján) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid, 4500–5000 karakter terjedelmű magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.
Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.
Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.

A nevezési feltételek a következők:

1. TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)
Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

2. TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)
Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDKra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).
Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére – akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ -Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja, valamint olyanokéra is – akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyben. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.
Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XII. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

A pályamunkákkal kapcsolatos bővebb információk az ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a
http://www.otdt.hu weboldalon is a XXXIV. OTDK Központi felhívásának 3. mellékletében. 
Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

ELEKTRONIKUS NEVEZÉSI LAP