47. Kazinczy Napok – Hazai és európai kihívások

Nyíri PéterPillanatképek a 2015. november 5–7. között Kassán tartott rendezvénysorozatról.

Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzuljának köszöntője

Csáky Pál, európai parlamenti képviselő hozzászólása

 „Nyelvtarisznya” – Nyíri Péter, a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeumának főosztályvezetője

A HAZAI  ÉS  EURÓPAI  KIHÍVÁSOK témájú rendezvény az alábbi program szerint zajlott:

NOVEMBER 5. (CSÜTÖRTÖK)

19.00 W. Shakespeare: Tévedések vígjátéka – bemutató a Thália Színházban, rendezte: Léner András

NOVEMBER 6. (PÉNTEK)

10.00 Megnyitó – Kolár Péter, a Csemadok kassai elnöke

10.05 A magyar nyelv megmaradásának feltételei – Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja

10.15 A Kazinczy Napok története – Petővári Ákos, tanár, Miskolc

10. 45 A nemzethalál víziója a magyar irodalomban – Herder jóslata – Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia tiszteletbeli elnöke, Budapest

11.15 Kávészünet

11.30 Anyanyelv használati jogok a Kárpát-medencében – Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, Budapest

12.00 Egy működő szlovákiai jogi-közigazgatási nyelv és terminológia kialakításának lehetőségei – Szabómihály Gizella, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója

12.30 Hozzászólások a délelőtti előadásokhoz

13.00 Ebéd

14.00 Kazinczy Ferenc ön-átírásai… – Fried István, egyetemi tanár, Szeged

14.30 Népvándorlás: az európai kultúra klasszikus formájának vége? – Csáky Pál író, az Európai Parlament képviselője

15.10 Kávészünet

15.25 Változások a helyesírási szabályzatban – Minya Károly, a Nyíregyházi Főiskola tanára

15.55 Hajszálgyökerek. Három „felvidéki” magyar író: Kazinczy, Krúdy, Márai – Pethő József, a Nyíregyházi Főiskola tanára

16.25 „Nyelvtarisznya” – Nyíri Péter, a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeumának főosztályvezetője

17.00 Hozzászólások

18.00 A Magyar Nyelv Nemzetközi Társasága – az Anyanyelvi Konferencia kassai szervezetének megalakulása

18.15 Emlékezés Lőrincze Lajosra, születésének 100. évfordulóján

18.30 A tanácskozás első napjának összefoglalója

19.00 Állófogadás a Márai Stúdió kávézójában

NOVEMBER 7. (SZOMBAT)

9.00: a 47. Kazinczy Napok keretében bemutatkoznak a Szövetség a Közös Célokért társulás tagszervezetei

A tervezett korreferátumok átlagosan 10 perces időtartamúak.

Köszöntő és közösségünk helyzetének elemzése – Duray Miklós egyetemi tanár, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, Pozsony

Veszélyben vannak iskoláink és az anyanyelvi oktatás – Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Galánta

Időszerű kérdések a felvidéki szórvány életben – Ladányi Lajos, a Zoboralja közhasznú társulás elnöke, Nyitra

Széchenyi emlékév 2016-ban, Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából – Dr. Rubovszky András, a budapesti Széchenyi Társaság főtitkára

Kávészünet

Magyar-lengyel kapcsolatok ápolása Párkányban – Dániel Erzsébet, a párkányi LIMES ANAVUM regionális honismereti társulás elnöke

Híven őrzi Dobos László emlékét szülővárosa – Pásztor István, a Rákóczi Baráti Kör egyben a Lórántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke, Királyhelmec

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság. Az Aranycsapat nyomdokaiban járunk – Pallag György, a Kárpátia Sport társulás elnöke, Komárom

Civil kapcsolatok építése – Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért Társulás igazgatója, Pozsony

Beszélgetés

A 47. Kazinczy Napok rendezvénysorozatának befejezése – Kolár Péter, a Csemadok kassai elnöke.

13.00: Ebéd

14.00  Fakultatív kirándulás a magyar kultúra nyomában: Károlyi Gáspár múzeum (Gönc), Árpád-kori református templom (Vizsoly), az első magyar nyelvű biblia. Kirándulás Boldogkő várába.

További hasonló témájú videók