Sors bona, nihil aliud • 400 éve született Zrínyi Miklós

400 esztendeje látta meg a napvilágot Zrínyi Miklós horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus, hadtudós.

Barabás Miklós: Zrínyi Miklós költő és hadvezér, 1842

Az Oszmán Birodalom elleni harcot összefogással, nemzeti párt szervezésével kívánta elérni. 1663–64-ben nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni hagyta sikereit és békét kötött a szultánnal. Zrínyi bizalma ekkor megrendült a Habsburgok iránt, azonban politikai fellépését 1664-ben, egy Csáktornya melletti vadászaton bekövetkezett váratlan halála megakadályozta. Főbb művei: Mátyás király életéről való elmélkedések, Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság.

Emlékére 2020-at Zrínyi Miklós emlékévvé nyilvánították.

Kapcsolódó:

Zrínyi figyelőrendszere

Miklós Zrínyi Remède contre l’opium turc című könyv bemutatója (Wathay Ferenc, Zrínyi Miklós és ismeretlen szerzők művei a 17. századból, Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Páncél helyett ünneplőbe öltözve indult az utolsó rohamra Zrínyi Miklós

Kiemelt kép:

Székely Bertalan – Zrínyi kirohanása (1879-1885) • 200 x 353 cm • Olaj, vászon