XII. Bíborpiros szép rózsa – Igricek Citerazenekar, Nagymegyer

Az Igricek Citerazenekart 2005 januárjában azok az elszánt Igricek, népdalkörösök alapozták meg, akik úgy érezték, hogy a dal szebben szól, ha hangszer is kíséri. A citerazenekar tagjai máig is a népdalkör lelkes tagjaiból nőnek ki.

755 éve született Dante

Dante Alighieri itáliai költő, filozófus, az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa. Főművét, az Isteni színjátékot Babits Mihály a „világirodalom legnagyobb költeményének”, Jorge Luis Borges a „valaha írt legnagyobb irodalmi műnek” nevezte. Műveiből életbölcsességek, axiómák bonthatók ki.

120 éve született Háy Gyula

Aligha van igazán jelentékeny író, akiről nehezebb volna írói arcképet és áttekinthető pályaképet írni, mint Háy Gyuláról (1900–1975), akinek nemcsak élettörténete, de olykor napi megnyilvánulásai is olyan torlódása az ellentmondásoknak, hogy alig-alig lehet megfogalmazni emberi és művészi személyazonosságát.