2000 éve halt meg Ovidius

Ovidius az első római költő, akinek művészetében megrendült az aranykori irodalom harmóniája, és feltünedeznek a dekadens ezüstkor új kifejezési formái. Az utókor elsősorban olvasmányossága, virtuóz nyelvi játékai, szellemessége miatt kedvelte.