20 éves a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja

Dvořáková, Hana: Trauma konce války roku 1945 a lidová religiozita (A második világháború végének traumája és a népi vallásosság) • Elhangzott  „A népi vallásosság közép-európai kontextusban – 

Etnológiai és folklorisztikai aspektusok” című konferencia második napján. 
 

 Dvořáková Hana
 

A komáromi Etnológiai Központ 20 évvel ezelőtt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet részlegeként jött létre. Az évforduló alkalmat kínált arra, hogy az Etnológiai Központ kutatási prioritásainak egyik legfontosabbika, a népi vallásosság vizsgálatának időszerű kérdései megtárgyalásra kerüljenek. Az Etnológiai Központ és a Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi konferenciára 2017. október 27–28-án, az egyetem Konferenciaközpontjában került sor. (PROGRAM)

Az előadásokat a feldolgozás sorrendjében tesszük közzé.

További hasonló témájú videók