„A teológus tragédiája” • Tatiana Bužeková előadása

Bužeková, Tatiana: „Tragédia teológa”. Vysvetlenie nešťastia v slovenských ľudových rozprávaniach („A teológus tragédiája”. A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi
elbeszélésekben.)A második plenáris előadás „A népi vallásosság közép-európai kontextusban – Etnológiai és folklorisztikai aspektusok” című konferencián.

A komáromi Etnológiai Központ 20 évvel ezelőtt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet részlegeként jött létre. Az évforduló alkalmat kínál arra, hogy az Etnológiai Központ kutatási prioritásainak egyik legfontosabbika, a népi vallásosság vizsgálatának időszerű kérdései megtárgyalásra kerüljenek. Az Etnológiai Központ és a Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi konferenciára 2017. október 27–28-án, az egyetem Konferenciaközpontjában került sor. (PROGRAM)

Az előadásokat a feldolgozás sorrendjében tesszük közzé.

[mappress mapid=”208″]

További hasonló témájú videók