Településeink értékei • Pályázati felhívás

A Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (a Csemadok szakmai háttérintézménye) pályázatot hirdet Településeink értékei címen.

A pályázat célja:
– a felvidéki magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása, dokumentálása, feldolgozása, rendszerezése, e tudásanyag megismertetése közösségünkkel, s annak megőrzése a következő generációk számára – fontos, hogy a résztvevők megismerjék és dokumentálják saját településük, régiójuk értékeit, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a Felvidéki Értéktárban és a Felvidéki Településmustrában nyilvántartott értékeikről. A pályázatra a Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár Bizottságok jelentkezését várják a szervezők.
Tájegységi értéktárak esetében, megjelölve a tájegységi értéktárat azok a települések is jelentkezhetnek, amelyek a
tájegységi értéktárban jegyezve vannak. A kiíró a 2017. szeptember 20-ig megalakuló, és magát addig a FÉB-nél
bejegyző értéktár bizottság pályázati regisztrációját elfogadja.

___________________

A legkedvesebb sztorim programpont a Csicsóról érkezett értékőrzők csapatának előadásában. 
A Felvidéki értékőrzők vetélkedőt szervező Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 2017. február 9-én rendezte meg a verseny országos döntőjét. (A verseny további csapatai kikereshetők az „értékőrzők” címszó megadásával keresőnkben.)

___________________
A pályázatba regisztrálni kell, a regisztráció határideje és helye:
2017. szeptember 25., www.intezet.sk honlapon: Pályázati felhívás » Településeink értékei » Felhívás, regisztráció,
információk.
Regisztrálás: ITT!
A regisztrálás után a szervezők az intézet és értéktár szakembereiből mentorokat jelölnek ki, akik online kapcsolatban segítik a pályázókat.

A pályázat folyamatos, futamideje: 2017. szeptember 25. – 2018. január 30.

A pályázónak ez idő alatt két feladatsort kell elvégezni. Egy-egy pályázó több feladatot is megpályázhat:
1. a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Felvidéki-településmustra adatbázis összesítője (ITT) alapján (szabad
választásuk szerint) kell feldolgozni és feltölteni a pályázó településeinek a településmustrából hiányzó adataikat a
következő kategóriákban:
• Hagyományok (Felvidéki értéktár)
• Jelek (Emlékhelyek a Felvidéken / Rendezvények, ünnepélyek)
• Közösségek: (Csemadok alapszervezetek / Csemadok művészeti együttesek)
• Személyiségek: (Jeles felvidéki személyiségek / Népi iparművészek, kézművesek)
• Az adatbázisokba már korábban feltöltött, de kiegészítésre szoruló adatok feltöltése (pl: szövegi részek).
2. Dédapáink, nagyapáink emlékezete korabeli fényképeken.
(A fotókat ismertetővel kell ellátni. A fotók besorolásba kerülnek a Csemadok fotó adatbázisába.)

Témakörök:
• egy-egy település amatőr együttesei (néptánccsoportok, színjátszó csoportok, zenekarok, stb.)
• (nép)viseletek, népszokások
• Csemadok szervezetek tevékenysége 1949–1990 között
• a település régi épületei
• történelmi évfordulók (1-2. világháború. stb.)

A díjazás módjai:
1. pontozásos
– egy-egy adat feltöltése a település-mustrába – 10 pont
– a már feltöltött rekordok kiegészítése – 5 pont
– egy-egy fotó feltöltése, ismertetővel ellátva – 5 pont
A pontokat a pályázó a feltöltés után automatikusan megkapja, s a pontszámok alapján különböző ajándékokat
nyerhet. A feltöltött adatokat – az előzetes eredményeket – folyamatosan ismertetjük a honlapon.

2. szakmai elbírálás: 

a legjobb pályázatok helyezettjei pénzjutalomban részesülnek (a nyertesek az elnyert összeget „érték” rendezvény
előkészítésére kapják):
– az 1-2. helyezett – 500 €
a 3-4. helyezett – 350 €
az 5-10. helyezett – 200 € jutalomban részesül.
A meghirdető a nyertes pályázó értéktár bizottság jogi személyiségű szervezetével köt szerződést.

http://csemadok.sk/intezet/vetelkedok/felvideki-ertekorzok/felhivas-regisztracio-informaciok/

http://csemadok.sk/telepuleseink-ertekei-palyazati-felhivas/