Kincskeresők XII. • Fundárek Kornél, Száz Emese, Muzsla

Fundárek Kornél és Száz Emese, a Muzslai Endrődy János Alapiskola 8. Fundárek Kornél, Száz Emese, Endrődy János Alapiskola, Muzslaosztályos tanulói Muzsla község oktatástörténete címmel készített előadást a konferenciára. Felkészítő tanáruk Antoš Bernadett volt. A Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáját idén tizenkettedik alkalommal rendezte meg az SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai Központ Tehetségpontja és a MENTOR Felvidéki Tehetségsegítő Tanács. A rendezvényt november 9–10-én, Dunaszerdahelyen a hagyományos helyszínen, az Építészeti Szakközépiskolában tartották.

A konferencia célja: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy további tetszés szerint választható témakörökben).

 

 

További hasonló témájú videók