Nőképek kisebbségben III/16. • Alsó tagozatos tankönyvek… – vita

Nőképek kisebbségben - vita2015. szeptember 17-18-én Nyitrán tartották meg a harmadik Nőképek kisebbségben konferenciát, amely az Egyetemi hallgatók/pedagógusjelöltek genderérzékenyítése című projekten belül valósult meg. Ennek záró vitáját adjuk közre, amely Az alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában alcímmel elhangzott előadást követte.

Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában.

„A gender kifejezés az angol nyelvből származik, társadalmi nemként szokás fordítani és egy társadalomtudományi kategória. Ez a társadalmi nem (gender) nem egyenlő a biológiai nemmel (sex), mely arra utal, hogy reprodukciós szerveink és kromoszómaállományunk alapján férfinak vagy nőnek születtünk, hanem arra, hogy az adott földrajzi és történelmi korban milyen elképzeléseket társítanak a nőkhöz és a férfiakhoz, és mit tartanak nőiesnek, illetve férfiasnak. Ezek az elképzelések időben változnak ugyan, de egy adott korban meghatározzák, hogy nőként vagy férfiként hogyan kell öltöznünk, viselkednünk, dolgoznunk, érzelmet kifejeznünk, a másik nemhez viszonyulnunk, gondolkoznunk a családról és abban szerepet vállalnunk, saját testünkkel szemben viseltetnünk stb.” (Forrás: sex.gender.hu)

 • Fő szervező: Phoenix Polgári Társulás, Pozsony
 • Társszervezők: Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem/Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra • Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem/Centrum rodových štúdií UK Bratislava • Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala/Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

Program:

 1. szeptember 17., csütörtök
 • 11:00–11:15 A konferencia megnyitója: Tokár Géza
 • 11:15–12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetősége
 • 13:00–13:30 A magyar feminizmus története című kiállítás megnyitója és megtekintése. A kiállítást megnyitja annak összeállítója: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke

Szekcióvezető: Bolemant Lilla

 • 13:30–13:50 Kereszty Orsolya: Gender-egyenlőtlenség és társadalom-tudományi karrier –  magyarországi  helyzetkép.
 • 13:50–14:10 Cviková Jana: Genderérzékeny pedagógia a genderegyenlőségről folyó vita kontextusában /Rodovo citlivé vzdelávanie v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti
 • 14:10–14:30 Szapu Marianna: Nők a tudományban

Szekcióvezető: Petres Csizmadia Gabriella

 • 14:50–15:10 Baráth Erzsébet: Gender-ideológia versus feminista ideológiakritika
 • 15:10–15:30 Antoni Rita: A Szegedi Feminista Egylet működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében
 • 15:30–15:50 Molnár Csilla: Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők

Szekcióvezető: Szapu Marianna

 • 16:10–16:30 Jablonczay Tímea: Gender sztereotípiák és szubverziók irodalmi szövegek olvasási kódjaiban
 • 16:30–16:50 Petres Csizmadia Gabriella: Kortárs mesék nőképei 
 • 16:50–17:10 Mészáros András: Don Juan lánya
 • 17:10–17:30 Puskás Andrea: Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában 
 • 17:30–18:00 Nőírók a magyar és a szlovák irodalomban – kerekasztal-beszélgetés: Jana Cviková, Jablonczay Tímea, Bárczi Zsófia, moderálja: Bolemant Lilla
 1. szeptember 18., péntek

Szekcióvezető: Antoni Rita

 • 9:00–9:20: Kegyes Erika: Genderpedagógia és nyelvhasználat
 • 9:20–9:40 Hidasi Judit: A womenomics Japánban
 • 9:40–10:00 Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában 
 • 10:00–10:20 Bolemant Lilla: A tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérés gender szempontjai 
 • 10:50–12:00 kerekasztal-beszélgetés a konferencia témáiról: pedagógia, irodalom, munkapiac, tudomány – a következő konferencia témáinak megtervezése
 • 13:00–16:00 Budinszky Hajnalka: Nők nyomában – nyitrai városnézés

 

 

További hasonló témájú videók