Gombaszög 2014 • Mi a Queer?

Mi a Queer?A gender (társadalmi nem) szerepe az antikapitalista és antiautoriter küzdelmekben. Mik a társadalmi privilégiumok?

Lehetséges-e a kapitalista rendszerben személyes autonómiánk megélése és más emberekkel egyenlőség és kölcsönösség alapú, a dominancia és erőszak minden formáját elutasító kapcsolat és közösség fenntartása és megélése? Egy radikális/kritikai szociális munkás gondolatai. A beszélgetést Melecske Ákos vezette.

„Azon vettem észre magam, hogy az a narratíva, amelynek köszönhetően én elviselhetőnek érzem azt, hogy abban a világban élek – a 90-es évekről beszélünk – durván nem állja meg a helyét.”

(Az egyórás előadás és vita bevezető része.) 

„A queer szó jelentése eredetileg ’furcsa, különös, szokatlan’. Napjainkban jelentése minden olyan emberre vonatkozhat, aki nem kizárólagosan heteroszexuális, azaz bármi módon »kilóg« a társadalom hagyományos sémáiból. A kifejezés tágabb értelmezésben a szexuális kisebbség korrekt és diszkrét meghatározása. A közelmúltban az angol és a nemzetközi szakirodalomban is teret nyert; szakszóként magyarul is előfordul. Sokak szerint a queer kifejezés alkalmasabb a nőkhöz és férfiakhoz egyaránt való vonzódás megnevezésére (biszexualitásra, átmeneti identitásokra), mint a meleg vagy a leszbikus kifejezések. Mások úgy gondolják, hogy queer fogalom megfeleltethető a magyar buzi fogalomnak, amely pejoratív elnevezést tudatosan választva a jelentés közösségi felvállalása által a mozgalom provokálja a társadalmi nyilvánosságot, illetve a fogalom eredeti jelentés bázisát tágítja. Eredeti jelentése miatt azonban egyes emberek számára mind a mai napig bántó lehet.
A napjainkban születő meleg és leszbikus elméletek általában megkérdőjelezik az uralkodó orvosi és pszichiátriai homoszexualitás-képet, lebontják a leszbikus és meleg identitásokat övező sztereotípiákat, és föltérképezik a meleg és leszbikus identitások és identitáspolitikák tevékenységét az eltérő helyszíneken és korszakokban. Tehát sokan megkérdőjelezik a leszbikus és meleg kategóriákat, és bevezetik a nemi és szexuális határokat elmosó queer elnevezést.” (Wiki)

További hasonló témájú videók